آموزش تعمیر دستگاه فور

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکپزشکیتازه های مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکیتجهیزات دندانپزشکیفناوری اطلاعات و ارتباطاتمقالات پزشکیمقالات مهندسی الکترونیکمقالات مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی

دندان های دیجیتال و هوشمند

دندان های دیجیتال و هوشمند فناوری جدیدی که در تایوان تولید شده اند، این دندان ها می توانند برای دکترتان

Read More
اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکپزشکیتجهیزات آزمایشگاهیتجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی

فور(OVEN)

فور یا Dry Heat ) oven) وسیله ایست که در عین سادگی ، از کارآمدترین تجهیزاتی است که در اتاقهای

Read More