PubMed

پایگاه اطلاعاتی PubMed پایگاهی است که دسترسی به رکوردها وچکیده های موجود در پایگاه مدلاین درحوزه علوم پزشکی و علوم زیستی را فراهم می کند این پایگاه مربوط به کتابخانه ملی پزشکی آمریکا در موسسه ملی بهداشت این کشور است که پایگاه را به عنوان بخشی از نظام بازیابی اطلاعات انترز نگهداری می کند پاب مد پایگاهی رایگان است که بیش از ۲۴ میلیون استناد موجود در پایگاه مدلاین، مجلات علوم زیستی و کتاب های برخط را دارد که دائما درحال افزایش است برخی از رکوردها ممکن است امکان دسترسی به متن کامل مقاله ها را از پایگاه پاب مد یا پایگاه ناشران را فراهم کند انتشار پاب مد از سال ۱۹۹۶ ادامه دارد.

برای ورود به پایگاه اطلاعاتیPubMed بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

pubmed-iranianbme.com

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا