مقالات مهندسی الکترونیک

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکتازه های مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکیمقالاتمقالات مهندسی الکترونیکمقالات مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی

اندازه گيري ضربان و فشار خون بر اساس متد MMSB

اين مقاله روش تازه اي را در اندازه گيري ضربان و فشار خون به صورت پيوسته ارائه مي کند. در

Read More
اخبار مدرسه مهندسی پزشکیالزامات برق بیمارستان و مراکز درمانیتجهیزات پزشکیمقالات مهندسی الکترونیکمقالات مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی

الزامات برقى بيمارستان و مراكز درمانى

امروزه رشد روز افزون فن آوري در تجهيزات پزشكي، گسترش استفاده از سيستم هاي ديجيتالي و ابزارهاي دقيق و مكانيزه شدن

Read More
اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکپزشکیتازه های مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکیرباتیک و هوش مصنوعیمقالات پزشکیمقالات مهندسی الکترونیکمقالات مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی

پرینتر های سه بعدی اعضای بدن

این روزها پرینتر یا چاپگرهای سه بعدی دیگر نه یک رویا و نه یک محصول غیرکاربردی هستند که فقط بتوان

Read More
اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکپزشکیتازه های مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکیتجهیزات دندانپزشکیفناوری اطلاعات و ارتباطاتمقالات پزشکیمقالات مهندسی الکترونیکمقالات مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی

دندان های دیجیتال و هوشمند

دندان های دیجیتال و هوشمند فناوری جدیدی که در تایوان تولید شده اند، این دندان ها می توانند برای دکترتان

Read More
اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکتجهیزات آزمایشگاهیتجهیزات اتاق عملتجهیزات پزشکیتجهیزات دندانپزشکیمقالات مهندسی الکترونیکمقالات مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی

کالیبراسیون و کنترل کیفی

کالیبراسیون و کنترل کیفی در واقع ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون؛

Read More