آشنایی با تجهیزات پزشکیتجهیزات بیمارستانیتجهیزات پزشکیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیونتيلاتور

ونتيلاتور دراگر مدل Savina

مدرسه مهندسی پزشکی-iranianbme.com- savina ونتیلاتور مدل

ونتيلاتور دراگر مدل Savina

نحوه آماده سازي ونتيلاتور دراگر مدل Savina ساخت كارخانه دراگر(Drager) آلمان

پس از روشن نمودن دستگاه توسط دكمه ON/OFF پشت دستگاه و پس از انجام Self test كه به صورت اتوماتيك، دستگاه به صورت خودكار سنسورFlow و سنسورهاي اكسيژن خود را كاليبره مي نمايد و پس از ست نمودن شلنگ هاي تنفسي دستگاه توسط كاربران آماده به كار مي باشد. زمانيكه سنسور Flow كاليبره نشود مي توان با فشار دادن آن به سمت چپ و دوباره جا زدن آن و يا انتخاب حالتStandbyوخارج شدن از آن مي توان سنسور را به صورت دستي كاليبره نمود. سنسور اكسيژن دستگاه نيز با فشار دادن دكمه Canfig و رفتن روي قسمت O2 Calib توسط كنترل ناب به صورت دستي كاليبره مي شود. ابتدا دستگاه پيغام مي دهد كه بيمار را از دستگاه جدا نمائيد( سر Y-Piece آزاد باشد ) و پس از دو دقيقه پيغام اتصال بيمار به دستگاه را مي دهد كه پس از گذشت جمعاً ۲ دقيقه سنسور اكسيژن كاليبره مي شود. همچنين دستگاه بنا به پيشنهاد كمپاني هر شش ماه يكبار بايد مورد سرويس دوره اي توسط افراد متخصص كمپاني قرار گيرد و ليكن در بين اين دوره ها مواردي وجود دارد كه با رعايت آنها طول عمر دستگاه بالاتر مي رود.

۱- از قرار دادن مايعات بر روي دستگاهها خودداري فرمائيد.نفوذ مايع به داخل آن باعث آسيب ديدگي بردهاي الكترونيكي مي شود.

۲- از اتصال دستگاه به پريزهاي برق كه داراي نوسان شديد مي باشند خودداري فرمائيد.

۳- تا فاصله ۱۰ متري از تمامي دستگاههاي پزشكي از تلفن همراه استفاده نفرمائيد .

۴- قطعاتي كه بايد در دوره هاي زماني مختلف توسط پرسنل بيمارستان و يا متخصصين شركت تعويض گردنددر جدول زير عنوان شده است.

 

نام قطعه

فاصله زماني

توضيحات

فيلتر گرد و غبار- يك ماه يكبار شستشو

- ساليانه تعويض
فيلترهاي گرد و غبار بايد پس از جدا سازي كاور پشت دستگاه بيرون آورده شوند و با مواد شوينده معمولي شسته و بدون فشار دادن در مجاورت هوا خشك شوند و سپس روي دستگاه نصب گردند اين فيلترها ساليانه در سرويس هاي دوره اي توسط پرسنل شركت تعويض مي گردند.
ديافراگم ولو بازدمي- زمانيكه دچارپارگي شود

- ساليانه
اين ديافراگم ها به دليل قرار گرفتن در مسير بازدمي براي هر بيمار ضد عفوني شوند ، در صورت مشاهده پارگي بايد تعويض شود.
در سرويس هاي دوره اي توسط كارشناسان اين شركت در صورت صلاحديد تعويض مي شوند.
فلو سنسورزمانيكه كاليبره نشوداين قطعه تا زمانيكه كاليبره شود و دستگاه مقدار حجم را نشان دهد تعويض نمي شوند و بايد براي هر بيمار به طريقه صحيح كه در ادامه قيد خواهد شد ضد عفوني شوند.
سنسور اكسيژندو سال و نيم يكبار زمانيكه كاليبره نشوند و مشكل از سانترال اكسيژن و ساير قسمت ها نباشد و به پيشنهاد كمپاني هر دو سال و نيم يكبار تعويض مي شوند
ميكرو فيلترساليانهاين فيلترها در سرويس دوره اي توسط كارشناسان شركت تعويض ميشوند
فيلتر ورودي گاز اكسيژنشش سالاين فيلترها در سرويس دوره اي توسط كارشناسان شركت تعويض ميشوند
باطريدو سالهاين باطريها در سرويس دوره اي توسط كارشناسان شركت تعويض ميشوند

جدول ضد عفوني دستگاه هاي ونتيلاتور دراگر مدل Savina

 

قطعه

فاصله زماني

روش ضد عفوني

بدني اصلي دستگاهبراي هر بيمارتوسط دستمال آغشته به مواد ضد عفوني كه شامل مواد ممنوعه نباشند.
ترولي و دسته نگهدارنده شلنگها براي هر بيمارتوسط دستمال آغشته به مواد ضد عفوني كه شامل مواد ممنوعه نباشند.
شلنگهاي تنفسي Y-Piece واترترپبراي هر بيمار1-توسط اتو كلاو با دماي c̊ 93به مدت 10 دقيقه
2-توسط حمام هاي شستشو
3-استر كردن در دمايc ̊ 134 به مدت ده دقيقه
ولو بازدميبراي هر بيمار
هفتگي
1- توسط اتو كلاو با دماي c̊ 93به مدت 10 دقيقه
2-توسط حمام هاي شستشو
3-استر كردن در دمايc ̊134به مدت ده دقيقه
فلو سنسوربراي هر بيمار
هفتگي
در الكل اتانول 70% به مدت يكساعت غوطه ور شود و سپس به مدت 30 دقيقه در مجاورت هوا كاملاً خشك شودو سپس استفاده شود.
سنسور دمابراي هر بيمار
هفتگي
توسط دستمال آغشته به مواد ضد عفوني كه شامل مواد ممنوعه نباشند.

مواد ممنوعه برای ضدعفونی دستگاه ونتيلاتور دراگر مدل Savina

۱- تركيبات آلكيلامين

۲- تركيبات شامل فنول

۳- اسيدهاي ارگانيك قوي كه هالوژن آزاد مي كنند.

۴- تركيباتي كه اكسيژن آزاد مي كنند.

۵- تركيباتي كه از اتيلن اكسايد ساخته شده باشند.

نحوه ی تعمیر و نگهداري و استفاده از باطری دستگاه ونتیلاتور

 طريقه نگهداري و استفاده از باطري جهت افزايش طول عمر آن، به شرح زير مي باشد.

***باطري داخلي   ***

زماني كه باطري داخلي به برق وصل مي شود ، پيغام / آلارم هاي زير ايجاد مي شود تا زماني كه باطري داخلي دشارژ شود

۱- Int. battery activated

۲- Int. battery low

۳- Int. battery almost empty

اگر در حالي كه دستگاه در حال كار است ، باطري ها كاملا دشارژ شوند به نحوي كه دستگاه از كار بيفتد ، سريعا باطري را شارژ كنيد.

مدت زماني كه دستگاه ونتیلاتور مدل savina با باطري كار مي كند

حداكثر زماني كه دستگاه با باطري كار مي كند با توجه به مدتي كه در وضعيت operating time وresidual time  بوده ، نهايتا ۱ ساعت مي باشد.operating time زماني است كه پيغام “Int. battery activated” ظاهر مي شود تا زماني كه آلارم “Int. battery almost empty” بدهد. residual time    زمان باقيمانده ايست كه دستگاه كار ميكند تا زماني كه fail كند .

حداكثر زمان كار دستگاه با باطري ( حدود ۱ ساعت ) با توجه به شرايط زير بدست می يابد:

۱- باطري داخلي كاملا شارژ شده و بيش از دو سال از عمر آن بر روي دستگاه نمي گذرد.

۲- باطري داخلي بر اثر دشارژ كامل ( زماني اتفاق مي افتد كه شارژ باطري دستگاه تمام شده و براي مدتي طولاني شارژ مجدد نشود) يا شارژ توسط يك وسيله خارجي صدمه نديده است .

۳- كاركرد در دماي نرمال اتاق

۴- تنظيم پارامترهاي زير در دستگاه ونتیلاتور مدل savina

IPPV

VT=700 mL

f=12

PEEP=5 mbar

Ti=2 s

FiO2 = 60%

FlowAcc=30 mbar/s

تعمیر و نگهداري از باطري داخلي دستگاه ونتیلاتور مدل  savina و صدمات ممكن

به منظوراستفاده از حداكثر ظرفيت باطري توصيه مي شود دستگاه حتي در زماني كه استفاده نمي شود به پلاگ برق متصل باشد. اتصال دائم به برق مشكلي را براي باطري دستگاه ايجاد نمي كند.

چگونه مي توان از دشارژ كامل دستگاه ونتیلاتور مدل  savina جلوگيري كرد.

۱- سنسورهاي اكسيژن به منظور حفظ قابليت اندازه گيري اكسيژن نياز به يك جريان ۲-۳mA دائمي دارند . اين جريان در اثر جدا كردن فيوز باطري داخلي دستگاه قطع مي شود.

۲- به عنوان يك اصل همواره  را در شرايط شارژ كامل نگهداري كنيد.

۳- در صورتي كه بيش از دو هفته دستگاه مورد استفاده قرار نگيرد ، همواره بايد فيوز باطري داخلي دستگاه را جدا كنيد.(از قسمت پشت دستگاه)

۴- بعد از يك دشارژ كامل ، باطري داخلي نياز به شارژ دارد .عدم استفاده از باطري داخلي به مدت طولاني و دشارژ كامل آن منجر به خرابي آن مي شود.

۵- اگر باطري داخلي چندين بار به طور كامل دشارژ شود و براي مدت طولاني دشارژ بماند ، ممكن است ديگر امكان شارژ مجدد آن توسط دستگاه ونتیلاتور مدل savina ميسر نباشد .

شرايط تعمیر و نگهداري از باطري داخلي دستگاه ونتیلاتور مدل savina

به منظور جلوگيري از خراب شدن باطري داخلي دستگاه savina يا كم شدن ظرفيت شارژ آن باید موارد ذيل  رعايت شود

۱- به عنوان يك اصل همواره باطري دستگاه savina را در شرايط شارژ كامل نگهداري كنيد.

۲- در صورتي كه قراراست دستگاه savina براي بيش از دو هفته استفاده نگردد لازم است پس از شارژ كامل باطري داخلي ، فيوز آن را جدا كرده و در محل مربوطه (holder) قرارداد، در اينصورت لازم است هر سه ماه يكبار با قراردادن فيوز و وصل دستگاه به برق شهر براي حدود چهار ساعت، باطري داخلي آن را مجددا شارژ كرد.

۳- بعد از يك دشارژ كامل ، باطري داخلي نياز به شارژ مجدد دارد .توجه فرماييد عدم استفاده از دستگاه به مدت طولاني منجر به دشارژ كامل باطري وخرابي آن مي گردد.

۴- اگر باطري داخلي چندين بار به طور كامل دشارژ شود و براي مدت طولاني دشارژ بماند، منجر به خراب شدن باطري مي گردد .

 

مدرسه مهندسی پزشکی ایران

 

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا