دستگاه پالس اكسي متر

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیتجهیزات پزشکی

پالس اکسی متری

پالس اکسی متر دستگاهی است جهت اندازه گیری نرخ اکسیژن در خون این دستگاه ميزان اشباع اكسيژن هموگلوبين را در بافت‌هاي محيطي اندازه‌گيري نموده و درجه اشباع اكسيژن را در خون بيمار را نشان می دهد.

Read More