مگنتواستریکشن

آشنایی با تجهیزات پزشکیاخبار مدرسه مهندسی پزشکیپزشکیتجهیزات پزشکیتصویربرداری پزشکی

سونوگرافی (Ultrasound)

سونوگرافی (Ultrasound) چیست؟ سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که تقریبا هیچ ضرری برای بدن ندارد. به آن اولترا

Read More