درمان افسردگی

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیمقالات پزشکیمقالات مهندسی پزشکی

بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک چیست؟ بيوفيدبك يا پس خوران زيستي ،روش درماني است كه از اواخردهه ششم قرن بيستم ابداع شده است كه

Read More