دستگاه سونو کید

دستگاه سونو کید(جنین یاب) چیست؟ یکی از تجهیزات پرکاربرد در حوزه مهندسی پزشکی، دستگاه سونیکید می…