اساس کار دستگاه فور

اخبار مدرسه مهندسی پزشکیبرق و الکترونیکپزشکیتجهیزات آزمایشگاهیتجهیزات پزشکیمهندسی پزشکی

فور(OVEN)

فور یا Dry Heat ) oven) وسیله ایست که در عین سادگی ، از کارآمدترین تجهیزاتی است که در اتاقهای

Read More