آشنایی با تجهیزات پزشکیآموزش اپراتوری تجهیزات پزشکیآموزش تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیاخبار مدرسه مهندسی پزشکیتجهیزات بیمارستانیتجهیزات پزشکیتعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

پمپ سرنگ JMS مدل SP-500

پمپ سرنگ jms-sp500-مدرسه مهندسی پزشکی ایران

پمپ سرنگ JMS مدل SP-500

پمپ سرنگ براي تزريق مايعات به بدن (همانند داروها، غذاي مايع، گلوكز، محلول نمك و . . .) استفاده میگردد.

سرنگ پلاستيكي حاوي مايع در قسمت نگهدارنده قرار داده مي‌شود، يك تيوب به همراه ست نگهدارنده ‏‎(Giving Set)‎‏ توسط يك سوزن يا كانولا ‏‎(Cannula)‎‏ به رگ بيمار يا مستقيما به معده او متصل مي‌گردد. هنگاميكه نرخ جريان مايع مشخص شد پمپ، پلانگر ‏‎(Plunger)‎‏ سرنگ را تحت فشار قرار داده تا مايع جريان پيدا كند. سرعت تزريق‎ ‎‏(حركت پلانگر) وابسته به قطر سرنگ و نرخ جريان تنظيم شده براي پمپ است. زماني‌كه پمپ در حال كار است، ميزان نرخ جريان، حجم و فشار مايع دايما اندازه گيري شده و هرگاه خطايي در اين پارامترها يا ساير پارامترهاي ديگر رخ دهد، آلارم دستگاه اپراتور را آگاه خواهد نمود.
تزريق زياد يا حتي كم يك دارو خاص ممكن است براي هر بيمار بسيار خطرناك باشد، سرنگ‌هاي پلاستيكي توليد شده توسط توليدكننده‌هاي مختلف كاملا با هم يكسان نيست، به همين دليل پمپ‌‌ها براي كار با نوع ‏‎(Brand)‎‏ خاصي از سرنگ‌‌ها مشخص مي‌شود (انواع سرنگ‌‌هاي قابل استفاده به‌ صورت برچسب بر روي دستگاه مشخص مي‌گردد ، در اين صورت خطاهاي قابل توجه در تغييرات نرخ جريان و حجم مايع زماني‌كه از سرنگ‌‌هاي غير مجاز استفاده شود، مشخص مي‌گردد. نتيجه استفاده از پمپ‌‌هاي تزريق سرنگ، كنترل فشار مايع تزريقي و ممانعت از آسيب رسيدن به رگ بيمار حين افزايش احتمالي بيش از حد فشار تزريق است. فشار بالا، با آلارم بستن و انسداد ‏‎(Occlusion)‎‏ تيوب تزريق، همراه خواهد بود.

واحد اندازه‌گيری

ميلي‌ليتر بر ساعت ‏‎(ml/h) ‎

مقادير متدوال در تزریق

۰ تا ۲۵۰ ميلي ليتر در ساعت ‏‎(۰-۲۵۰ ml/h) ‎‏

مشخصات دستگاه پمپ سرنگ JMS

۱ – لامپ سطح انسداد ( Occl. LEVEL ) : فشار انسداد در سه سطح می تواند تنظیم شود: [L] کم ، [M] متوسط ، [H] زیاد . لامپ طبق فشار تنظیم شده روشن می شود .

۲ – لامپ آلارم انسداد ( Occl. ) : وقتی مسیر تزریق مسدود شده باشد یا پیستون سرنگ بیش از حد پر شده باشد این لامپ چشمک می زند.

۳ – لامپ نمايشگر اندازه سرنگ ( Syringe ) : اندازه سرنگ ( ۱۰,۲۰,۳۰,۵۰ ml ) جایگذاری شده نمایش داده می شود .

اگر سرنگ به درستی قرار داده نشود تمام لامپ ها چشمک می زند .

۴ – لامپ آلارم باطری( Battery ) : اگر ولتاژ باطری کم شود این لامپ چشمک می زند . اگر این لامپ در هنگامی که پمپ به انرژی برق AC متصل است چشمک بزند نشان دهنده فساد باطری است.

۵ – لامپ آلارم نزيک به اتمام ( Near Empty ) : وقتی مایع داخل سرنگ به اتمام نزدیک شود این لامپ چشمک می زند .

۶ – لامپ آلارم اتمام ( END) : وقتی تزریق کامل تمام شد این لامپ چشمک می زند .

۷ – کلید قطع صدا ( SILENCE ) : برای توقف صدای آلارم این کلید را فشار دهید بعد از برطرف کردن علت آلارم ، این کلید را برای خاموش کردن لامپ آلارم دوباره فشار دهید .

۸ – نمايشگر میزان جريان ( Flow Rate ) : میزان جریان تنظیم شده بر حسب ml/h نمایش داده می شود . برای نمایش دادن کل حجم تزریق شده ( ml ) کلید Σml را فشار دهید .

۹ – کلید تنظیم مجدد حجم کلی ( Reset TOT. VOL) : با فشردن این کلید همزمان با کلید  Σml کل حجم تزریق شده را به صفر می رسانید . با فشردن این کلید همزمان با کلید RAPID مسیر را هواگیری کنید .این حجم تخلیه شده در جریان هواگیری با حجم کل جمع نمی شود .

۱۰ – کلید تزريق سريع ( RAPID ) : وقتی تزریق سریع انجام داده می شود لامپ ALARM / OPERATION به رنگ سبز چشمک می زند . حجم تزریق شده با روش تزریق سریع بر حسب ml1 /0 روی نمایشگر میزان جریان نمایش داده می شود .

اگراین کلید همزمان با کلید Reset tot. Vol. فشرده شود ، صفحه نمایش بیانگر این خواهد بود که میزان به حجم کلی اضافه نشده است .اگر این کلید همزمان با کلید Σ ml فشرده شود ، صفحه نمایش بیانگر این خواهد بود که میزان به حجم کلی اضافه شده است .

۱۱ – کلید power : با این کلید جریان برق روشن و خاموش ( on/off ) می شود . این کلید را به طور مداوم برای یک ثانیه فشار دهید تا دستگاه خاموش یا روشن شود .

۱۲ – لامپ AC/DC : وقتی جریان برق از منبع انرژی AC/DC تامین می گردد این لامپ روشن می شود .

۱۳ – نشانگر باطری ( Battery ) : این لامپ هنگامیکه باطری بوسیله منبع جریان A C شارژ شده باشد یا دستگاه بوسیله باطری کارکند روشن می ماند . ظرفیت باطری درسه سطح نمایش داده می شود .

۱۴ – لامپ آلارم عملکرد ( Operation/Alarm ) : این لامپ به رنگ سبز در طی تزریق یا عملکرد سریع چشمک می زند .

در میزان جریان بالاتر لامپ سریعتر چشمک می زند .( در حالیکه از باطری استفاده می شود سرعت چشمک زدن لامپ ثابت باقی می ماند .) اگر یک آلارمی فعال شود چشمک زدن چراغ به رنگ قرمز درمی آید .

وقتی آلارمهای BATTREY و NEAR EMPTY فعال شوند لامپ به رنگ قرمز چشمک نمی زند .

۱۵ – کلیدهای تنظیم میزان جريان ( Flow Rate ) : این کلیدها میزان جریان را بر حسب ml/h تنظیم می کنند . برای افزایش میزان کلید ▲ و برای کاهش میزان کلید ▼ را فشار دهید .

۱۶ – کلید حجم کل ( Σ ml ) : در حالیکه کلید فشرده می شود میزان کل جریان تزریق شده نمایش داده می شود .

۱۷ – کلید شروع ( Start ) : برای شروع تزریق این کلید را فشار دهید . لامپ Operation/Alarm به رنگ سبز چشمک می زند حجم کل تزریق شده ۲ ثانیه بعد از شروع تزریق نمایش داده می شود .

۱۸ – کلید تو قف ( STOP ) : برای توقف تزریق در طی عملکرد این کلید را فشار دهید . وقتی عملکرد دستگاه متوقف می شود لامپ Operation/Alarm نیز خاموش می گردد .

تنظیم سطح آلارم انسداد : همزمان با نگه داشتن کلید قطع صدا دکمه RESET TOT. VOL. را فشار دهید .لامپ سطح انسداد از L به M و بعد H تغییر می کند و دوباره به L بر می گردد . کلید را برای انتخاب سطح فشار مورد نظر فشار دهید .

راه اندازی پمپ سرنگ JMS مدل  SP-500 :

با خالی کردن هوا در امتداد لوله راه اندازی را انجام دهید . امتداد لوله را به سرنگ متصل کنید . کلید RAPID و کلید RESET TOT. VOL. را همزمان به طور مداوم فشار دهید تا مایع به انتهای لوله فرستاده شود .

تزريق :

۱ – لوله را بوسیله ی رگ گیری وصل کنید ( آنژیوکت و … ) مطمئن شوید هنگام وصل کردن لوله ، پمپ به کار نیافتاده باشد.

۲ – بعد از تنظیم RATE برای شروع تزریق کلید START را فشار دهید .

توقف تزريق :

۱ – وقتی که مایع داخل سرنگ نزدیک به اتمام رسید NEAR EMPTY ، نمایانگر آن است که تزریق نزدیک به اتمام است تزریق بعد از آلارم نزدیک به اتمام ادامه می یابد.

۲ – بعد از اینکه تمام مایع کامل تزریق شد دستگاه به طور اتوماتیک خاموش شده و آلارم END به صورت یک بوق مداوم به صدا درمی آید .

۳ – کلید قطع صدا را برای توقف صدای آلارم فشار دهید .

برای خاموش کردن لامپ آلارم پایان و لامپ ALARM / OPERATION این کلید را مجددا فشار دهید .( لامپ Near Empty چشمک زن باقی می ماند. )

۴ – وسیله رگ گیری را از بدن بیمار درآورید یا لوله را از وسیله رگ گیری جدا کنید .

۵ – کلمپ سرنگ را کاملا بالا بکشید تا متوقف شود و ۹۰ درجه بچرخانید .

۶ – در حالی که دکمه کلاچ را نگه داشته اید سرنگ را درآورید .

۷ – کلید Poewer را به طور مداوم برای ۱ ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود . وقتی دستگاه خاموش شد میزان حجم کل تزریق شده پاک می شود .

تزريق حجم زياد مايع (Boluse) :

برای تزریق کردن مقادیر زیادی از یک دارو از قبیل داروهای بیهوشی در یک زمان کوتاه از عملکرد بولوس استفاده می کنیم . کلید RAPID و کلید Σml  را همزمان برای تزریق بولوس فشار دهید . وقتی که کلیدها فشرده می شوند، مقدار بولوس تزریق شده نمایش داده می شود .

نگهداری پیشگیرانه (PM) پمپ سرنگ

از قراردادن پمپ در مكانهاي زير خودداري كنيد:

۱ – در مقابل نور مستقيم خورشيد يا در معرض تابش چراغ UV .

۲ – در محلهايي كه نوسان فشار هوا وجود دارد.

۳ – در محلهايي كه گازهاي مخرب يا گرد و غبار وجود دارد.

۴ – در محلهايي كه لرزش وجود دارد و يا سطح به صورت ناهموار است.

۵ – در نزديكي بخاري يا وسايل گرم كننده ديگر.

۶ – در معرض افشانه هاي آب.

۷ – در نزديكي راديو و تلويزيون يا وسايل الكترونيكي با فركانس بالا مثل تلفن همراه يا دستگاههای ELECTRO SURGERY ( الكتروكوتر جراحي ).

۸ – به دكمه هاي روي دستگاه فشار بيش از حد وارد ننمائيد.

۹ – اين دستگاه مجهز به باتري است، به منظور جلوگيري از خراب شدن باتري لازم است هفته اي يكبار پس از آنكه با وصل كردن دستگاه به برق AC باتري را به مدت ۱۷ ساعت شارژ كرديد، دستگاه را از برق كشيده و فقط از باتري براي كار با دستگاه استفاده كنيد. اين عمل را چنانچه مي خواهيد از دستگاه براي يك مدت زمان طولاني استفاده نكنيد هر سه ماه يكبار انجام دهيد. در صورتي كه مدت زمان كاركرد دستگاه ( زماني كه فقط از باتري استفاده مي كنيد ) كمتر از ۴ ساعت بوده و يا تعداد لامپهاي شاخص قدرت باتري كمتر از ۳ عدد روشن باشد بايد بازرسي هاي لازم در مورد انرژي باتري كه در دفترچه راهنماي دستگاه وجود دارد به كار گرفته شود.

۱۰ – همواره از اين دستگاه در محلهايي با درجه حرارتهاي بين ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتي گراد و رطوبت ۳۰ تا ۸۵% استفاده كنيد.

روشهای ضد عفوني كردن (تمیز کردن) پمپ سرنگ :

۱ – همواره قبل از تميز كردن دستگاه، دستگاه را خاموش و سيم آنرا از برق بكشيد.
۲ – چنانچه در هنگام كار با دستگاه قطراتي از مايع تزريقي يا ديگر مواد بر روي دستگاه پاشيده شده است بلافاصله لكه ها را با يك پارچه مرطوب تميز كنيد.
۳ – دستگاه را يك پريود مشخص با يك دستمال مرطوب تميز كنيد براي انجام اين كار نكات زير را رعايت كنيد:
– از غوطه ور كردن پمپ در آب خودداري كنيد.
– از پاك كننده هاي ارگانيك مانند تينر و الكل در تميز كردن سطح دستگاه استفاده نكنيد.

۴ – پمپ را به داخل آب فرو نکنید .

۵ – قسمت های قابل تحرک چون کلمپ سرنگ و قسمت فنری شکل ( Bellows ) را به دقت پاک کنید . اگر مایع بر روی پمپ چسبیده باشد ممکن است تزریق به طور صحیح انجام نشود .

۶ – پمپ را استریل یا اتوکلاو نکنید .

۷ – مطمئن شوید که ورودی جریان AC قبل از استفاده کاملا خشک باشد و از خشک کن استفاده نکنید .

۸ – لامپ Operation/Alarm را با نیروی زیاد نفشارید .

۹ – پمپ را از قسمت لغزنده یا کلمپ سرنگ بلند نکنید .

نكات ايمني هنگام استفاده از پمپ سرنگ JMS

۱ – از بكارگيري دستگاه در محلهاي مرطوب و يا زمين خيس به منظور جلوگيري از اتصال كوتاه خودداري كنيد.

۲ – از بكارگيري پمپ در محل نگهداري مواد شيميايي يا مكانهايي كه گازهاي بيهوشي قابل انفجار وجود دارد، خودداري كنيد.

۳ – براي بلند كردن پمپ از بارل سرنگ يا پلانجر آن استفاده نكنيد.

۴ – از پركردن سرنگهاي ۵۰ ميلي ليتري بيش از ظرفيت آنها خودداري كنيد چرا كه ممكن است سرنگ در محل خود به طور كامل قرار نگيرد.

۵ – همواره از پريزهاي داراي اتصال زمين(ارت) جهت اتصال دستگاه به برق استفاده كنيد.

۶ – هيچگاه از سيمهاي رابط و سه راهي جهت اتصال دستگاه به برق استفاده ننمائيد.

۷ – در صورت وارد شدن ضربه به پمپ و يا سقوط آن ، از بكارگيري مجدد دستگاه قبل از تاييد پرسنل سرويس خودداري كنيد.

۸- مطمئن شويد كه دو شاخه برق دستگاه بعد از شستشو و قبل از استفاده مجدد كاملا خشك باشد.( براي اينكار از خشك كننده ها نظير پمپ باد يا سشواراستفاده نكنيد.)

۹ – از فشار آوردن بر روي لامپ هاي آلارم و لامپهاي نشانگر عملكرد دستگاه در هنگام شستشو خودداري كنيد.

 

مدرسه مهندسی پزشکی ایران

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا