آشنایی با تجهیزات پزشکیآموزش اپراتوری تجهیزات پزشکیآموزش تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیاخبار مدرسه مهندسی پزشکیالکتروسرجری(الکتروکوتر)تجهیزات اتاق عملتجهیزات پزشکی

الکترو كوتر Valley Lab

valley-lab-مدرسه-مهندسی-پزشکی-ایران

الکترو كوتر Valley Lab مدل  Force EZ

 مشخصات دستگاه الکترو كوتر Valley Lab و کاربرد آن :

الکترو كوتر Valley Lab مدل  Force EZ-مدرسه مهندسی پزشکی ایران

A شاخص بای پولار : وقتی دستگاه در حالت بای پولار فعال گردد ، این نمایشگر با رنگ آبی روشن شده و یک صدای بوق

ممتد به نشانه فعال شدن Bipolar به گوش می رسد .

B نمايشگر توان بای پولار : این صفحه میزان قدرت خروجی بای پولار تنظیم شده توسط کاربر را بر حسب Watt نشان میدهد

C پیچ تنظیم قدرت بای پولار :

 

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (5)

– برای افزایش میزان قدرت خروجی بای پولار ( + ) ، پیچ را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

– برای کاهش میزان قدرت خروجی بای پولار ( – ) ، پیچ را در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

D شاخص Cut : وقتی دستگاه در حالت کات فعال گردد ، این نمایشگر با رنگ زرد روشن شده و یک صدای بوق ممتد به

نشانه فعال شدن کات به گوش می رسد .

E نمايشگر توان Cut : این صفحه میزان قدرت خروجی کات تنظیم شده توسط کاربر را بر حسب Watt نمایش می دهد .

F پیچ تنظیم قدرت Cut :

 

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (4)

– برای افزایش میزان قدرت خروجی کات ( + ) ، پیچ را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

– برای کاهش میزان قدرت خروجی کات ( – ) ، پیچ را در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

G دکمه Pure Cut : در این حالت از Cut ، جراح می تواند عمل برش را با میزان انعقاد خیلی کم و یا بدون انعقاد انجام دهد

که اصطلاحا” به آن برش خاص می گویند .

H دکمه Blend Cut : در این حالت از Cut ، جراح می تواند همراه با عمل برش بصورت همزمان مقداری انعقاد داشته باشد

که اصطلا حا تلفیق Cut و Coagulation را می تواند همزمان انجام دهد .

I شاخص Coag : وقتی دستگاه در حالت Coag فعال گردد ، این نمایشگر با رنگ آبی روشن شده و یک صدای بوق ممتد به

نشانه فعال شدن Coag به گوش می رسد .

J نمايشگر توان Coag : این صفحه میزان قدرت خروجی Coag تنظیم شده توسط کاربر را بر حسب Watt نمایش می دهد .

K پیچ تنظیم قدرت Coag :

– برای افزایش میزان قدرت خروجی Coag ( + ) ، پیچ را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

– برای کاهش میزان قدرت خروجی Coag ( – ) ، پیچ را در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

L دکمه Coag با ولتاژ کم ( Desiccate ) : با انتخاب این حالت از Coag جراح می تواند منطقه ای از بافت که مستقیما با

نوک قلم در تماس است را Coagule یا Desiccate کند . ( اصطلاحا به این حالت به طور متداول Contact Coagulation

گفته می شود .)

M دکمه Coag با ولتاژ زياد ( Fulgurate ) : با انتخاب این حالت از Coag جراح می تواند بوسیله اسپری کردن جرقه ها

منطقه بیشتری از بافت را Coagule یا Fulgurate کند . در این حالت جراح بایستی نوک قلم را با فاصله کمی از بافت

نگهدارد . ( در اصطلاح به حالت فوق بصورت متداول Spray Coagulation گفته می شود .)

N شاخص هشدار REM : این شاخص برای نشان دادن کیفیت اتصال پلیت به بیمار می باشد به نحوی که وقتی پلیت به صورت

صحیح و کامل به بیمار وصل باشد این شاخص به رنگ سبز روشن می شود و در غیر اینصورت به رنگ قرمز می ماند .

O کانکتور الکترود بازگشتی بیمار : برای استفاده از حالت مونو پلار بایستی که یک پلیت بیمار بوسیله سیم رابط به این

کانکتور وصل نمایید .

P کانکتور ابزار مونوپلار : از طریق این کانکتور شما می توانید قلم کوتر مونوپلار با سوئیچ دستی ( دارای کانکتور ۳ پین )

و یا قلم کوتر مونوپلار با سوئیچ پدالی ( دارای کانکتور ۲ پین ) را به دستگاه وصل نمایید .

تذکر : برای فعال نمودن قلم کوتر با سوئیچ پدالی بایستی که یک پدال مونوپلار پایی به عقب دستگاه وصل نمایید .

Q پريز وسايل جانبی : با اتصال یک Universal Adaptor ساخت شرکت Valley Lab به این کانکتور شما می توانید

تمام ابزار مونوپلار تک فیش ، مخصوصا ابزار مورد نیاز در لاپاروسکوپی را به این دستگاه وصل نمایید و برای فعال

سازی این ابزار بایستی که یک پدال مونوپلار پایی نیز به قسمت جلوی دستگاه ( R ) وصل نمایید .

R کانکتور ، دکمه و شاخص پدال پايی : با اتصال یک پدال پایی مونوپلار دو پداله به این کانکتور جراح می تواند بوسیله

دکمه انتخاب کند که بای پلار انجام دهد یا اینکه وسایل جانبی را فعال نماید .

وقتی که پیکان نمایشگر سمت راست به رنگ سبز روشن می شود بوسیله پدال پایی می توان وسایل جانبی وصل شده به

قسمت Q را فعال ساخت ، به نحوی که با پدال آبی Coag انجام داد و با پدال زرد Cut کرد .

وقتی که پیکان نمایشگر سمت چپ به رنگ سبز روشن می شود ، بوسیله پدال پایی آبی رنگ می توان قسمت بای پلار را

فعال ساخت .

تذکر : در این حالت این پدال پایی ابزاری که به قسمت مونوپلار ( P ) وصل شده اند را نمی تواند فعال کند .

S کانکتور قلم بای پلار : شما می توانید یک قلم بای پلار با سوئیچ دستی( با کانکتور ۳ پین ) و یا یک قلم بای پلار با

سوئیچ پایی ( با کانکتور ۲ پین ) را به این پریز وصل کنید .

برای فعال کردن قلم بای پلار با سوئیچ پایی بایستی که یک پدال پایی بای پلار به پشت دستگاه و یا یک پدال پایی مونوپلار

به جلوی دستگاه وصل کنید .

 

T کلید روشن/خاموش : این کلید برق شهری را به دستگاه وصل می کند .

– برای روشن کردن دستگاه دکمه (|) را فشار دهید .

– برای خاموش کردن دستگاه دکمه (o) را فشار دهید .

 

نمایی از  مدار داخلی دستگاه الکترو كوتر Valley Lab

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (2)

 

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (3)

نمای پشت دستگاه الکترو كوتر Valley Lab :

مشخصات دستگاه الکترو كوتر Valley Lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران

A پیچ تنظیم صدا : مولد دستگاه Force EZ در شرایط زیر یک صدای شنیداری از خود تولید می کند :

 

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (7)

۱ – وقتی که مولد را در هر حالتی فعال کنیم .

۲ – زمانیکه یک هشدار بوجود آید .

به کمک این پیچ ، میزان صدای دستگاه تنظیم می شود . درحالیکه برای اطمینان از اینکه تیم جراحی حین عمل صدای

فعالیت دستگاه را همواره بشنوند نمی توان صداهای حین فعالیت مولد را خاموش کرد .

– برای افزایش میزان صدا پیچ را در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

– برای کاهش میزان صدا پیچ را در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید .

B بخش ورودی برق دستگاه : این بخش شامل پریز ورودی برق دستگاه و نگهدارنده فیوز ورودی می باشد .

 

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (8)

C پريز ورودی برق : سیم برق با اتصال به این پریز نیروی برق ورودی دستگاه را تامین می کند .

D نگهدارنده فیوز : نگهدارنده فیوز شامل دو فیوز می باشد .

E اتصال زمین دستگاه : از طریق این قسمت دستگاه را به زمین حفاظتی بیمارستان وصل می کنیم .

تذکر : در صورتی که پریزهای برق بیمارستان دارای زمین حفاظتی باشند نیازی به اتصال این قسمت به زمین نمی باشد .

F بخش اتصال قطعات درخواستی : این قسمت برای اتصال قطعات درخواستی مانند پورت سریال یا پورت RF در نظر

گرفته شده است .

G کانکتور سوئیچ پايی بای پلار : شما می توانید برای فعال سازی هند پیس بای پلار که به جلوی دستگاه وصل کرده اید

به این قسمت یک سوئیچ پایی تک پدال وصل نمایید .واضح است که این پدال نمی تواند ابزار وصل شده به قسمت Q و یا

ابزار مونوپلار را فعال کند .

H کانکتور سوئیچ پايی مونوپلار : با اتصال یک سوئیچ پایی دو پداله به این قسمت شما می توانید قلم مونوپلار وصل شده

به قسمت جلوی دستگاه را فعال نمایید .

واضح است که این پدال نمی تواند ابزار وصل شده به قسمت Q و یا ابزار بای پلار را فعال نماید .

 

valley lab-مدرسه مهندسی پزشکی ایران (6)

 

مدرسه مهندسی پزشکی ایران

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا